ro   ru  

Termeni şi Condiţii INFODEBIT

Prin accesarea site-ului www.infodebit.md (INFODEBIT – Registrul Negativ al Debitorilor Activi) sunteţi de acord cu termenii şi condiţiile de utilizare a serviciilor, în special de utilizare online a serviciilor disponibile INFODEBIT.

Utilizînd serviciile INFODEBIT veţi da acordul să respectaţi termenii şi condiţiile marcate mai jos. În cazul dezacordului INFODEBIT nu poate şi nu va oferi acces la serviciile sale.

Actualizarea termenilor şi condiţiilor. INFODEBIT poate modifica, la libera discreţie, periodic, unele prevederi ale acestor termeni şi condiţii. Modificările respective vor fi aduse la cunoştinţă prin intermediul site-ului, la rubrica Noutăţi şi vor intra în vigoare din data publicării. În cazul în care nu acceptaţi aceşti termeni şi condiţii nu veţi putea utiliza serviciile INFODEBIT în contul dvs de client. Vă recomandăm să consultaţi la anumite intervale de timp aceşti termeni şi condiţii pentru a fi la curent cu eventualele modificări.

Condiţii suplimentare. Unele servicii INFODEBIT pot avea adiţional sau total în parte aţi termeni şi condiţii care vor fi afişate pe paginile dedicate ale serviciului respectiv şi vor necesita un accept separat. În caz de suprapunere sau conflict, condiţiile suplimentare vor prevala asupra celor generale.

Contractele beneficiarilor INFODEBIT. Utilizatorii pot avea contracte încheiate cu INFODEBIT SRL pentru serviciile sale cu prevederi şi particularităţi negociate altele sau în parte decît cele generale. În cazul în care anumite condiţii sunt în contradicţie cu aceşti termeni şi condiţii sau sunt de altă natură şi tip, atunci vor prevala termenii şi condiţiile stipulate în contractul respectiv, semnat între INFODEBIT SRL şi utilizator.

INFODEBIT. INFODEBIT este un serviciu on-line care oferă posibilitatea utilizatorului de a obţine rapoarte despre prezenţa sau lipsa datoriilor restante ale persoane fizice şi juridice din Republica Moldova introduse în Registrul Negativ al Debitorilor Activi, unde la depistarea prezenţei debitului restant INFODEBIT oferă informaţii despre acesta conform opţiunilor contractuale graduale dintre furnizor şi beneficiar a serviciilor în cauză.

Proprietatea/Limitări generale de utilizare.

Proprietatea. Prin utilizarea serviciilor INFODEBIT înţelegeţi şi sunteţi de acord că textele, informaţiile, graficele, imaginile, înregistrările audio, video, desenele, organizarea generală, compilarea, meta data, reclame(publicitate) şi toate celelalte elemente ce pot fi protejate intelectual (în continuare “Conţinutul”), puse la dispoziţie prin intermediul site-ului www.infodebit.md şi serviciilor oferite sunt proprietatea INFODEBIT SRL şi sunt protejate de legile copyright şi proprietatea intelectuală.

Marca înregistrată. INFODEBIT este marca înregistrată a INFODEBIT SRL conform Certificatului de înregistrare a mărcii nr. 035436 emis de Agenţia de Stat pentru Proprietate Intelectuală a Republicii Moldova din data de 14.07.2014.

Limitări generale de utilizare. Cu excepţia cazurilor cînd aveţi acordul nostru prealabil, nu aveţi dreptul să reproduceţi, să vindeţi, să publicaţi, să distribuiţi, să transmiteţi, să emiteţi, să afişaţi, să oferiţi sau să exploataţi în scopuri comerciale Conţinutul din cadrul site-ului www.infodebit.md şi al serviciilor şi rezultatelor, rapoartelor acestora. În cazul acceptului nostru de a efectua una sau mai multe acţiuni sus-enumerate, informaţia INFODEBIT se va utiliza cu marcajul, contactele, formatul şi logo-ul INFODEBIT, exact în felul în care a fost obţinut de la INFODEBIT SRL.

Modificarea şi utilizarea conţinutului. Sunteţi de acord să nu modificaţi sau să rearanjaţi Conţinutul. Sunteţi de acord să nu folosiţi pasaje din Conţinut, titluri sau fragmente pentru a fi utilizate în cadrul altui web site sau serviciu, sau să folosiţi Conţinutul în scopuri comerciale. Sunteţi de acord să nu încărcaţi, afişaţi sau trimiteţi orice Conţinut oferit de serviciile INFODEBIT către bloguri, grupuri, liste de mail, buletine în format electronic sau hard copy, precum şi pe platforme electronice de comunicare, fără acceptul sau acordul prealabil scris al INFODEBIT.

Contul utilizatorului. Confidenţialitatea.

Pentru a obţine acces la anumite servicii INFODEBIT sunteţi obligat de a încheia un contract (contract de prestări servicii informaţionale) cu INFODEBIT SRL şi respectiv să recepţionaţi accesul la contul sau conturile de utilizatori oferiţi de INFODEBIT. Orice informaţie oferită despre Dumneavoastră în contractului cu INFODEBIT sunteţi de acord că este reală, corectă, veridică şi actuală, ce se va guverna de principiul confidenţialităţii datelor.

Astfel, la oferirea numelui şi parolei de utilizator pentru una sau mai multe persoane ale aceluiaşi beneficiar contractual INFODEBIT, datele respective se atribuie, de asemenea, compartimentului confidenţialitate şi de securitatea şi accesul la serviciile INFODEBIT prin intermediul acestora este responsabil Beneficiarul.

Transmiterea unui terţ sau utilizarea consecutivă a unui acces la serviciile INFODEBIT (user şi parolă) se consideră o încălcare contractuală majoră ce aduce atingere directă principiului confidenţialităţii.

Ne rezervăm dreptul de a limita sau bloca accesul unui utilizator în cazul depistării cazurilor de nerespectare a procedurii de utilizare, în special al confidenţialităţii.

INFODEBIT este exonerat de răspundere în cazul utilizării de către persoane terţe a numelui şi parolei dvs de utilizator. Dacă consideraţi că un terţ utilizează accesul dvs în INFODEBIT, Vă rugăm să contactaţi imediat oficiul INFODEBIT pentru clarificarea problemei.

Ne rezervăm dreptul să divulgăm orice tip de informaţie despre utilizatorii şi/sau clienţii noştri, inclisiv datele transmise de către aceştia, pentru a ne conforma unor cerinţe legale sau cereri din partea autorităţilor de drept, în vederea asigurării funcţionării sigure a sistemelor noastre şi pentru protecţia drepturilor de proprietate sau pentru a asigura interesele legale ale utilizatorilor şi clienţilor noştri. Nu vom divulga informaţii personale pe care ni le oferiţi către terţi, în alte situaţii decît cele marcate mai sus.

Utilizatorii acceptă, în mod direct, să nu utilizeze aplicaţii/programe informatice pentru accesarea informaţiilor deţinute de INFODEBIT, altele decît site-ul www.infodebit.md şi în cazul stabilirii unei asemenea aplicaţii sau legături electronice convenite cu INFODEBIT. Orice încercare de acces neautorizat se va considera drept un atac direct asupra integrităţii şi securităţii sistemelor electronice INFODEBIT.

Orice acţiune ale utilizatorilor sau terţilor care va împiedica sau restricţiona accesul autorizat la serviciile INFODEBIT se va considera de asemenea un atac asupra securităţii şi integrităţii sistemelor electronice INFODEBIT.    

INFODEBIT poate oferi servicii şi accese diferite utilizatorilor săi, conform unor preţuri şi condiţii contractuale separate.

Politica de preţuri şi condiţii contractuale.

INFODEBIT îşi rezervă dreptul de a modifica, adăuga, limita, oferi, atît serviciile sale cît şi preţurile acestora în funcţie de costurile aferente activităţii sale, dar va ţine cont şi va negocia în acest sens contractele cu beneficiarii săi.

INFODEBIT poate oferi reduceri şi bonusuri la preţul serviciilor sale sau la accesul acestora pentru fidelitate şi promovare. Reducerile şi bonusurile nu vor fi cerute de către utilizatori fără careva temei concret sau în baza unor aluzii sau insinuări.

În cazul încheierii unui contract dintre INFODEBIT şi Beneficiar, serviciile de acces, condiţiile şi preţurile vor fi în vigoare pe perioada valabilităţii acestui contract, indiferent dacă INFODEBIT va lansa noi oferte, reduceri şi servicii. Modificările contractuale vor avea loc doar în urma acceptului univoc al ambelor păţi contractuale. INFODEBIT nu va fi obligat să aplice condiţii preferenţiale utilizatorilor săi curenţi, chiar dacă va lansa oferte mai bune potenţialilor săi clienţi.  

Beneficiarii INFODEBIT, pot să se dezică de serviciile INFODEBIT doar în condiţiile stabilite în contract, cu anunţarea în scris a oficiului INFODEBIT. De asemenea, INFODEBIT are dreptul, fără a oferi explicaţii şi în baza unei notificări prealabile scrise către Beneficiar, conform prevederilor contractuale, să rezilieze contractul.

Limitarea răspunderii.    

INFODEBIT reprezintă doar o interfaţă electronică (platformă program) de schimb de informaţii privind debitorii restanţieri proprii ale utilizatorilor sistemului respectiv. Rapoartele INFODEBIT nu au la bază informaţii proprii sau obţinute din alte surse decît sus-menţionate, cu excepţia unor alte servicii aparte celor despre debitele restante.

Rapoartele INFODEBIT au caracter pur informativ şi NU constituie un sfat, recomandare, ofertă sau o invitaţie de a cumpăra sau a subscrie produse şi/sau servicii şi nici nu pot sta la baza încheierii sau încetării unui contract sau a unui angajament de orice natură şi nici nu reprezintă o garanţie privind minimizarea sau eliminarea anumitor riscuri asociate activităţii utilizatorului.

Utilizarea informaţiilor din rapoartele INFODEBIT se face exclusiv pe riscul utilizatorului. INFODEBIT reprezintă doar interfaţa electronică prin care se obţin rapoartele de la diferite surse – utilizatori. Rapoartele INFODEBIT au scop informativ pentru solicitanţii lor şi nu pot fi folosite ca documente oficiale.

INFODEBIT nu acceptă nici o răspundere privind:

-   Pierderi de natură economică, pierderea de venituri, de profituri, de contracte, de folosinţă, de oportunitate, de afacere sau a unor economii anticipate;

-   Pierderea de fond de comerţ, de imagine sau de reputaţie;

-   Pierderi sau daune speciale sau incidentale, directe sau indirecte, suferinţe sau realizate în legătură cu utilizarea site-ului www.infodebit.md, a rapoartelor oferite şi a notificărilor recepţionate.

Aveţi dreptul de a utiliza informaţiile şi rapoartele obţinute prin intermediul serviciului INFODEBIT în activitatea proprie, doar în forma furnizată de către serviciul INFODEBIT. Distribuirea rapoartelor INFODEBIT sau a informaţiei conţinute în acestea va fi pe responsabilitatea utilizatorului serviciului INFODEBIT din punct de vedere a protecţie datelor cu caracter personal şi nerespectării condiţiilor contractuale.

Caracterul INFODEBIT.

Serviciile oferite de INFODEBIT sunt puse la dispoziţia utilizatorilor potrivit principiului “aşa cum sunt”, “aşa cum sunt disponibile”, fără nici un fel de garanţii, exprese sau implicite, şi fără nicio răspundere din partea INFODEBIT în legătură cu acestea.

Prin accesarea serviciilor INFODEBIT, precum şi a site-ului său utilizatorii acceptă modul, forma, cantitatea şi preţul contractual al serviciilor INFODEBIT şi nu vor critica aspectele menţionate, serviciile nefiind obligatorii. Se admit propuneri de dezvoltare şi îmbunătăţire a serviciilor INFODEBIT, ca urmare a necesităţilor afacerilor actualilor şi potenţialilor clienţi INFODEBIT. INFODEBIT va lua în calcul aceste propuneri şi le va implementa dacă le va considera utile şi rezonabile din punct de vedere financiar, procedural, conceptual şi moral.   

INFODEBIT nu garantează accesul sigur, continuu şi neîntrerupt la serviciile sale. INFODEBIT nu va fi responsabil pentru nicio problemă sau disfuncţionalitate a reţelelor sau liniilor telefonice, de internet, serverelor, furnizorilor de acces la internet, echipamente, calculatoare, programe sau oricărui alt element ce poate cauza stricăciuni computerelor personale ca rezultat al utilizării site-ului www.infodebit.md.

INFODEBIT va depune toate eforturile rezonabile pentru a asigura disponibilitatea la serviciile sale 24/24. Utilizatorii acceptă că incidental serviciile pot fi inaccesibile incluzînd dar fără a se limita la nefuncţionarea echipamentelor sau reţelelor, reparaţii sau operaţiuni de întreţinere efectuate periodic, cauze aflate în afara controlului Furnizorului.

INFODEBIT nu oferă niciun fel de garanţie şi nu poartă nicio răspundere, implicită sau expresă, referitoare la orice informaţii prezentate sau accesate prin intermediul acestui site, pentru conţinutul oferit de partenerii săi sau de utilizatorii site-ului. INFODEBIT nu poate fi atrasă la răspundere, în niciun mod şi nicio măsură, pentru corectitudinea, actualitatea şi veridicitatea acestor informaţii (pe site şi în rapoarte).

INFODEBIT poate conţine legături cu alte surse de informaţii, site-uri, surse electronice, de altă natură, care formează serviciile sale. INFODEBIT nu poate avea control asupra acestor surse şi de aceea nu poartă răspundere pentru disponibilitatea acestora, modul de funcţionare şi informaţiile recepţionate de la aceste surse.

Prin accesarea site-ului www.infodebit.md sunteţi de acord să exoneraţi de răspundere pe INFODEBIT SRL pentru orice acţiuni judiciare sau extrajudiciare şi să acoperiţi cheltuielile de judecată, arbitraj sau orice alte cheltuieli care ar putea să apară ca urmare a încălcării de către dvs a clauzelor din Termeni şi Condiţii INFODEBIT.   

Protecţia Datelor cu Caracter Personal.

Registrul Negativ al Debitorilor Activi – INFODEBIT, operator de date cu caracter personal, înregistrat de Centrul Naţional pentru Protecţia datelor cu Caracter Personal al Republicii Moldova, cu nr. 000179, aduce la cunoştinţa debitorilor, creditorilor, actualilor şi potenţialilor clienţi ai săi noţiunile legale cu care se operează în procesul de beneficiere a serviciilor INFODEBIT.

date cu caracter personal – orice informaţie referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă (subiect al datelor cu caracter personal). Persoana identificabilă este persoana care poate fi identificată, direct sau indirect, prin referire la un număr de identificare sau la unul ori mai multe elemente specifice identităţii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;

categorii speciale de date cu caracter personal – datele care dezvăluie originea rasială sau etnică a persoanei, convingerile ei politice, religioase sau filozofice, apartenenţa socială, datele privind starea de sănătate sau viaţa sexuală, precum şi cele referitoare la condamnările penale, măsurile procesuale de constrîngere sau sancţiunile contravenţionale;

prelucrarea datelor cu caracter personal – orice operaţiune sau serie de operaţiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal prin mijloace automatizate sau neautomatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, păstrarea, restabilirea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ştergerea sau distrugerea;

sistem de evidenţă a datelor cu caracter personal – orice serie structurată de date cu caracter personal accesibile conform unor criterii specifice, fie că este centralizată, descentralizată ori repartizată după criterii funcţionale sau geografice;

operator – persoana fizică sau persoana juridică de drept public sau de drept privat, inclusiv autoritatea publică, orice altă instituţie ori organizaţie care, în mod individual sau împreună cu altele, stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal prevăzute în mod expres de legislaţia în vigoare;

persoană împuternicită de către operator – persoana fizică sau persoana juridică de drept public ori de drept privat, inclusiv autoritatea publică şi subdiviziunile ei teritoriale, care prelucrează date cu caracter personal în numele şi pe seama operatorului, pe baza instrucţiunilor primite de la operator;

terţ – persoană fizică sau persoană juridică de drept public ori de drept privat, alta decît subiectul datelor cu caracter personal, decît operatorul ori persoana împuternicită de către operator şi decît persoana care sub autoritatea directă a operatorului sau a persoanei împuternicite este autorizată să prelucreze date cu caracter personal;

destinatar – orice persoană fizică sau persoană juridică de drept public ori de drept privat, inclusiv autoritatea publică şi subdiviziunile ei teritoriale, căreia îi sînt dezvăluite date cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu terţ. Nu sînt considerate destinatari organele din domeniul apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice, organele de urmărire penală şi instanţele judecătoreşti cărora li se comunică date cu caracter personal în cadrul exercitării competenţelor stabilite de lege;

consimţămîntul subiectului datelor cu caracter personal – orice manifestare de voinţă liberă, expresă şi necondiţionată, în formă scrisă sau electronică, conform cerinţelor documentului electronic, prin care subiectul datelor cu caracter personal acceptă să fie prelucrate datele care îl privesc;

depersonalizarea datelor – modificarea datelor cu caracter personal astfel încît detaliile privind circumstanţele personale sau materiale să nu mai permită atribuirea acestora unei persoane fizice identificate sau identificabile ori să permită atribuirea doar în condiţiile unei investigaţii care necesită cheltuieli disproporţionate de timp, mijloace şi forţă de muncă.

Aceste precizări şi modul de operare a Registrului Negativ al Debitorilor Activi – INFODEBIT se reflectă în normele legale ce urmează: 

Convenţia pentru protecţia persoanelor referitor la prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal a fost deschisă spre semnare pentru statele membre ale Consiliului Europei la Strasbourg la 28 ianuarie 1981 şi a intrat în vigoare la 01 octombrie 1985

- Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date

- Avizele Grupului de lucru privind protecţia datelor, instituit în temeiul articolului 29 din Directiva 95/46/CE

- Constituţia Republicii Moldova

- Legea nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecţia datelor cu caracter personal

- Legea nr. 110 din 9 iunie 2011 privind ratificarea Protocolului adiţional la Convenţia pentru protecţia persoanelor referitor la prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, cu privire la autorităţile de supraveghere şi fluxul transfrontalier al datelor

- Legea nr. 229 din 10 octombrie 2013 pentru aprobarea Strategiei naţionale în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal pentru anii 2013-2018 şi a Planului de acţiuni privind implementarea acesteia

- Legea nr. 271 din 07 noiembrie 2013 privind formularea unor declaraţii ale Republicii Moldova la Convenţia pentru protecţia persoanelor referitor la prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal

- Legea nr. 982-XIV din 11 mai 2000 privind accesul la informaţie

- Legea nr. 71-XVI din 22 martie 2007 cu privire le registre

- Hotărîrea Parlamentului nr. 483 din 2 iulie 2009 privind ratificarea Convenţiei pentru protecţia persoanelor referitor la prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal

- Hotărîrea Guvernului nr. 1123 din 14 decembrie 2010 privind aprobarea Cerinţelor faţă de asigurarea securităţii datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaţionale de date cu caracter personal

- Hotărîrea Guvernului nr. 883 din 25 noiembrie 2011 cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al sistemului informaţional automatizat „Registrul de stat al operatorilor de date cu caracter personal”

- Hotărîrea Guvernului nr. 296 din 15 mai 2012 privind aprobarea Regulamentului Registrului de evidenţă a operatorilor de date cu caracter personal

Conform actelor normative sus-specificate şi Procesului Tehnologic al Registrului Negativ al Debitorilor Activi – INFODEBIT, persoanele supuse verificării şi/sau care sunt introduse în INFODEBIT au următoarele drepturi (Capitolul III al Legii RM 133/2011):  

Supuse verificării

- să primească gratuit de la INFODEBIT informație despre faptul introducerii sale în Registrul INFODEBIT.

- să solicite modificarea, total sau parțial, a informație conținute în INFODEBIT prin depunerea a unei cereri privind modificarea și/sau completarea.

INFODEBIT, în decurs de 30 de zile calendaristice, de la data primirii cererii, va efectua verificarea suplimentară a informațiilor ce le deține, solicitându-le de la sursa de formare. În cazul confirmării, INFODEBIT modifică informația și informează în scris persona ce a contestat – rezultatele examinării. INFODEBIT nu este obligat să efectueze verificarea repetată a informației care deja a fost contestată şi confirmată de Creditor.

- să conteste refuzul INFODEBIT de a satisface cererea privind modificarea și/sau completarea informaţiei, precum și neprezentarea răspunsului scris privind rezultatele examinării cererii sale, printr-o cerere adresată Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal, iar ulterior instanței de judecată, în conformitate cu legislația Republicii Moldova în vigoare.

Introduse în INFODEBIT

INFODEBIT va asigura informarea debitorului despre faptul că datele acestuia au fost transmise în INFODEBIT de către creditor. Informarea va avea loc prin expedierea unei notificări simple prin poştă la adresa debitorului şi/sau la adresa lui de email, dacă aceasta este posibil, cu excepția cazului în care costurile de identificare a adresei debitorului și/sau costurile de expediere a informării este în raport disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat.

Orice persoană poate solicita informaţia despre sine către INFODEBIT, ce va fi oferită în termen de 15 zile lucrătoare. Informația respectivă va reflecta, pe lîngă debit, numele creditorului, care a remis informaţia către INFODEBIT, precum şi, la solicitare, utilizatorii care ulterior au verificat aceste datele.

Creditorul care a transmis informația în INFODEBIT este unicul responsabil de calitatea acesteia, actualizarea, precum şi de acurateţea datelor procesate de către INFODEBIT.

Documentul în cauză – Termeni şi Condiţii INFODEBIT se completează cu documentul “Procesul Tehnologic INFODEBIT”, care va fi adus la cunoştinţă doar utilizatorului serviciilor INFODEBIT.

 

     

Actualizare – 30 martie 2015.