ro   ru  

Date personale

Baza legală privind datele cu caracter personal pe care se întemeiază activitatea noastră:
 

1.Convenţia pentru protecţia persoanelor referitor la prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal a fost deschisă spre semnare pentru statele membre ale Consiliului Europei la Strasbourg la 28 ianuarie 1981 şi a intrat în vigoare la 1 octombrie 1985;
 
2.Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;
 
3.Constituţia Republicii Moldova, adoptată la 29.07.1994;
 
4.Legea nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecţia datelor cu caracter personal;

5.Codul Civil al Republicii Moldova nr. 1107 din 06.06.2002 cu modificările și completările ulterioare; Cartea a treia - Obligațiile;

6.Hotărîrea Guvernului nr. 1123 din 14 decembrie 2010 privind aprobarea Cerinţelor faţă de asigurarea securităţii datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaţionale de date cu caracter personal.
 
INKASSO FINANCE este operator de date cu caracter personal, înregistrat cu nr. 0000179-001.